Zwroty

1. Procedura zwrotów: Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie na własny koszt. Prosimy odesłać zwracany towar na adres: Aleja Solidarności 2, 21-500 Biała Podlaska.

2.Rośliny: Reklamacja roślin jest możliwa jedynie w przypadku zgłoszenia problemów tego samego dnia, co otrzymanie przesyłki. Prosimy o kontakt z nami, przedstawiając opis problemu oraz ewentualne zdjęcia uszkodzeń. Klient jest odpowiedzialny za właściwe użytkowanie oraz pielęgnację roślin, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.


3. Reklamacje: Jeśli Klient ma zastrzeżenia co do jakości otrzymanego towaru, może zgłosić reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Reklamację można zgłosić drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Reklamacje powinny zawierać niezbędne dane, takie jak imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. Zwrot płatności: W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

5. Wyjątki: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, oraz w innych przypadkach przewidzianych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

W celu dokonania zwrotu, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza zwrotu

Pobierz plik PDF